POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy e-gasnice.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi Lux-Modus s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-129) przy ul. Małachowskiego 27/1, NIP 7822604443, REGON 363548998 (zwana dalej „Przedsiębiorcą”).
2. Klientem jest osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Konsumentem”) a także osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
4. Techniczne wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa danych Klienta. Do wymagań tych należą:
- dostęp do Internetu,
- poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x i wyższych, Chrome,
- rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,
- włączona w urządzeniu Klienta opcja akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, OFERTA KUPNA

5. Prezentacja rzeczy, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu (zwanych dalej „Towarami”) nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje przedstawione w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
6. Ceny Towaru prezentowane w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Ceny w Sklepie nie zawierają ceny dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy Towaru wskazanej w formularzu Zamówienia.
7. Informacja o cenie podawana na stronie www.e-gasnice.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

ZAMÓWIENIE

8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza Zamówienia poprzez:
1) wybór rodzaju i liczby Towarów oraz kliknięcie przycisku „do koszyka”,
2) wybór sposobu dostawy oraz jej miejsca,
3) podanie obowiązkowych (oznaczonych symbolem „*”) danych osobowych,
4) złożenie oświadczeń (poprzez zaznaczenie pola typu „check-box”) potwierdzających zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
5) złożenie oświadczenia potwierdzającego przyjęcie do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty,
6) potwierdzenie woli złożenia oferty kupna przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
9. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Klienta.
10. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta wysyłane jest potwierdzenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacjami dotyczącymi dokonanego Zamówienia oraz linkiem do jego szczegółów.

DOSTAWA

11. Zamówione Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Czas realizacji Zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego Towaru powiększony o czas jego dostawy.
13. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.
14. E-gasnice.pl podczas dokonywania Zamówienia wskazują możliwe sposoby dostawy określonego Towaru adekwatne do jego rodzaju, wagi, gabarytów oraz ich ceny, w szczególności dostawę za pomocą firmy kurierskiej oraz poprzez odbiór osobisty.
15. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
16. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście po wcześniejszym obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

17. Klient dokonuje płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
18. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Przedsiębiorcy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

19. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
20. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: Lux-Modus s.c. ul. Walki Młodych 2, 62-030 Luboń.
21. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy dostępne są tutaj.
22. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar na adres: Lux-Modus s.c. ul. Walki Młodych 2, 62-030 Luboń.
23. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały przez niego otwarte/użyte.
24. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

POLITYKA COOKIES

25. E-gasnice.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”, służących identyfikacji.
26. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Klienta, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia Klienta przy ponownym połączeniu. Pliki „cookies” ułatwiają poruszanie się po stronie internetowej oraz podejmowanie działań, związanych z dokonywaniem zamówień. Pliki „cookies” nie służą do ustalania tożsamości Klienta.
27. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików „cookies” na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików „cookies” w przeglądarce internetowej. Ich wyłączenie może jednak spowodować błędne działanie strony oraz uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji Sklepu.
28. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Przedsiębiorcą a Klientem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy.
30. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Poznań, dnia 1.05.2016 r.
Regulamin

O nas

Kontakt